Menu Zavřeno
1056 – Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
IČ:
00001481
Zkušební laboratoř
Adresa:
Pod lisem 129/2, Troja, 171 02 Praha 8
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
475/2022
ze dne
11.10.2022
platné do
11.10.2027
Zkoušení výrobků, dílů, součástí, materiálů a pomůcek