Menu Zavřeno
1058.2 – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
IČO:
75014149
Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Praze
Adresa:
Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5 - Motol
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
456/2022
ze dne
20.9.2022
platné do
16.10.2023
Zkoušení zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků a přídatných látek