Menu Zavřeno
1058.8 – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
IČ:
75014149
Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Brně
Adresa:
Květná 504/15, 603 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
250/2021
ze dne
30.4.2021
platné do
3.9.2023
Fyzikální, chemické, imunochemické a senzorické zkoušení zemědělských a potravinářských výrobků včetně jejich obalů