Menu Zavřeno
1058.8 – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
IČ:
75014149
Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Brně
Adresa:
Květná 504/15, 603 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
349/2022
ze dne
12.7.2022
platné do
3.9.2023
Fyzikální, chemické a senzorické zkoušení zemědělských a potravinářských výrobků včetně jejich obalů