Menu Zavřeno
1058.8 – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
IČO:
75014149
Odbor zkušební laboratoře inspektorátu v Brně
Adresa:
Květná 504/15, 603 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
453/2023
ze dne
25.8.2023
platné do
25.8.2028
Zkoušení zemědělských a potravinářských výrobků a přídatných látek včetně jejich obalů
Přílohy: