Menu Zavřeno
1061 – České vysoké učení technické v Praze
IČ:
68407700
Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu
Adresa:
Šolínova 7, 166 08 Praha 6
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
237/2023
ze dne
11.5.2023
platné do
11.5.2028
Zkoušení mechanicko-fyzikálních a reologických vlastností stavebních materiálů včetně odběrů vzorků, statické a dynamické zkoušky stavebních konstrukcí, součástí a prvků včetně vyšetřování dynamických účinků na konstrukce