Menu Zavřeno
1064 – Puncovní úřad
IČ:
00002542
Oddělení zkušebních laboratoří Praha a akreditovaná zkušební laboratoř
Adresa:
Kozí 748/4, 110 00 Praha 1
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
74/2023
ze dne
16.2.2023
platné do
20.5.2027
Stanovení obsahu drahých kovů ve slitinách a roztocích
Přílohy: