Menu Zavřeno
1077 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
IČ:
00027049
Centrální laboratoře
Adresa:
Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
705/2020
ze dne
18.11.2020
platné do
12.4.2023
Chemické a fyzikální rozbory půd, sedimentů, kalů, kompostů, rostlinného materiálu a vod
Přílohy: