Menu Zavřeno
1078 – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
IČ:
44569181
Zkušební laboratoř
Adresa:
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
643/2021
ze dne
9.12.2021
platné do
10.11.2022
Chemické rozbory tuhých paliv, vod, odpadů, hornin, produktů spalování a odsíření a výrobků z nich, stavebních materiálů, měření imisí a hluku, strojní diagnostika, vzorkování plynných, kapalných a pevných látek