Menu Zavřeno
1082 – BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.
IČ:
26165007
Laboratoř Bureau Veritas
Adresa:
Štúrova 1284/20, 142 00 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
270/2018
ze dne
30.5.2018
platné do
30.5.2023
Chemické a fyzikální zkoušení potravin, surovin potravinářského průmyslu a zemědělských komodit