Menu Zavřeno
1112.2 – VIALAB CZ s.r.o.
IČ:
61250210
Laboratoř Čechy východ
Adresa:
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
250/2019
ze dne
31.5.2019
zrušeno dne
15.4.2020
Zkoušení vlastností stavebních materiálů, hmot a silničních a mostních konstrukcí včetně odběru vzorků