Menu Zavřeno
1123 – TEDIKO, s.r.o.
IČ:
47283483
Zkušební laboratoř TEDIKO
Adresa:
Pražská 5487, 430 01 Chomutov
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
358/2019
ze dne
11.7.2019
pozastaveno dne
17.6.2020
Mechanické a metalografické zkoušky, zkoušky chemického složení a koroze železných a neželezných materiálů, nedestruktivní zkoušky