Menu Zavřeno
1139.2 – IKATES, s.r.o.
IČO:
25032836
zkušební laboratoř 1139.2
Adresa:
Tolstého 186, Řetenice, 415 03 Teplice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
487/2023
ze dne
15.9.2023
platné do
29.10.2024
Chemické rozbory silikátů (sklo, sklokeramika, sklářské a keramické suroviny), chemické rozbory povrchových a odpadních vod a odběry odpadních vod