Menu Zavřeno
1142 – Ing. Josef Němec
IČ:
74876392
Chemická a mikrobiologická laboratoř
Adresa:
U Ovčína 49, Nový Dvůr, 397 01 Písek
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
292/2020
ze dne
6.5.2020
platné do
6.5.2025
Chemické a mikrobiologické analýzy potravin, vod, krmiv, kalů, půd, biomasy. Mikrobiologické analýzy kosmetických výrobků, stěrů a vnitřního ovzduší. Mikrobiologická kontrola čistoty ploch a předmětů přicházejících do styku s potravinami. Odběr vzorků pitných, odpadních a bazénových vod, kalů, sedimentů a pevných materiálů