Menu Zavřeno
1166.3 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČ:
61989100
Výzkumné energetické centrum, Zkušební laboratoř
Adresa:
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
311/2022
ze dne
22.6.2022
platné do
10.8.2023
Měření emisí včetně vzorkování, zkoušení tepelně-energetických zařízení, měření dalších tepelně-technických veličin, zkoušení bezpečného provozu, stanovování fyzikálně-chemických vlastností látek, analýza paliv, posuzování vlastností kotlů pro ústřední vytápění a zařízení pro vytápění vnitřních prostor