Menu Zavřeno
1166.3 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČO:
61989100
Výzkumné energetické centrum, Zkušební laboratoř
Adresa:
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
421/2023
ze dne
10.8.2023
platné do
10.8.2028
Měření emisí včetně vzorkování, stanovování fyzikálně – chemických vlastností látek, analýzy paliv