Menu Zavřeno
1166.4 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČO:
61989100
Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, Hornicko-geologická fakulta
Adresa:
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
76/2022
ze dne
14.2.2022
platné do
14.2.2027
Stanovení fyzikálně-mechanických a technologických vlastností hornin (kamene, kameniva); petrografické, mineralogické a chemické rozbory hornin, polykrystalických a amorfních materiálů ve všech formách skupenství včetně vzorkování