Menu Zavřeno
1166.4 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČ:
61989100
Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin, Hornicko-geologická fakulta
Adresa:
17. listopadu 2175/15, 708 33 Ostrava-Poruba
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
721/2020
ze dne
1.12.2020
platné do
24.2.2022
Stanovení fyzikálně-mechanických a technologických vlastností hornin (kamene, kameniva); petrografické, mineralogické a chemické rozbory hornin, polykrystalických a amorfních materiálů ve všech formách skupenství včetně vzorkování