Menu Zavřeno
1166 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČ:
61989100
Centrum nanotechnologií
Adresa:
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
666/2020
ze dne
4.11.2020
platné do
4.11.2025
Chemická analýza vod pitných, povrchových, podzemních a odpadních, vodných výluhů, zemin, odpadů včetně emisí, imisí, pracovního ovzduší, sedimentů, kalů, paliv, olejů, stavebních a silikátových materiálů, lihovin, technického lihu a nemrznoucích směsí