Menu Zavřeno
1206 – Státní zdravotní ústav
IČO:
75010330
Centrum laboratorních činností
Adresa:
Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 - Vinohrady
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
62/2024
ze dne
12.2.2024
platné do
12.2.2029
Chemické, mikrobiologické a biologické analýzy a odběry vzorků životního a pracovního prostředí, analýzy potravin, PBU, stavebních materiálů, biologického materiálu, testy ekotoxicity, zkoušky dermotropních materiálů, měření osvětlení, mikroklimatu a elektromagnetického pole