Menu Zavřeno
1249 – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
IČO:
49455842
Vodohospodářské laboratoře
Adresa:
Soběšická 151, Lesná, 638 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
431/2022
ze dne
6.9.2022
platné do
9.4.2026
Chemické a fyzikální analýzy vod, kalů a výluhů. Orientační senzorická analýza vody. Mikrobiologické a biologické zkoušky vod, kalů a bioindikátorů. Radiochemické zkoušky vod. Odběry vzorků pitných, odpadních, podzemních, povrchových vod, vod ke koupání, biologických a nebiologických indikátorů a kalů