Menu Zavřeno
1254 – EKO-LAB Žamberk spol. s r. o.
IČO:
13582488
Zkušební laboratoř
Adresa:
Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
182/2023
ze dne
13.4.2023
platné do
13.4.2028
Chemické a mikrobiologické rozbory vod, vodných výluhů, kalů, odpadů, rostlin, potravin, krmiv, půd, hnojiv a sedimentů, vzorkování vod, kalů, půd, hnojiv, sedimentů, odpadů, potravin a krmiv