Menu Zavřeno
1254 – EKO-LAB Žamberk spol. s r. o.
IČ:
13582488
Zkušební laboratoř
Adresa:
Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
135/2022
ze dne
14.3.2022
platné do
17.4.2023
Chemické a mikrobiologické rozbory vod, vodných výluhů, kalů, odpadů, rostlin, potravin, krmiv, půd, hnojiv a sedimentů. Vzorkování vod, kalů, půd, hnojiv, sedimentů, odpadů, potravin a krmiv