Menu Zavřeno
1300 – MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
IČO:
25870807
Laboratoře
Adresa:
Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
41/2024
ze dne
29.1.2024
platné do
29.1.2029
Chemická analýza kovových materiálů a odpadů, korozní a metalografické zkoušky, zkoušení mechanických, křehkolomových a únavových vlastností, stanovení mechanických a křehkolomových vlastností kovových materiálů a svarových spojů penetračním testem