Menu Zavřeno
1300 – MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
IČO:
25870807
Laboratoře
Adresa:
Pohraniční 693/31, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
22/2023
ze dne
24.1.2023
platné do
4.2.2024
Chemická analýza kovových a oxidických materiálů, analýza odpadů, korozní zkoušky, metalografické zkoušky, zkoušení mechanických, křehkolomových a únavových vlastností, stanovení mechanických a křehkolomových vlastností kovových materiálů a svarových spojů penetračním testem