Menu Zavřeno
1340 – Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
IČ:
26788462
Zkušební laboratoř
Adresa:
Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
442/2022
ze dne
9.9.2022
platné do
18.2.2025
Chemické, fyzikální, biochemické a mikrobiologické rozbory mléka, syrovátky, smetany, mléčných výrobků, vod, vodných výluhů, kalů, kompostů, půd, odpadů a rostlin včetně vzorkování vod
Přílohy: