Menu Zavřeno
1380 – ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. – POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod
IČ:
27597075
Zkušebna mechanických, fyzikálních a chemických vlastností plastů
Adresa:
Tkalcovská 36/2, Zábrdovice, 602 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
203/2022
ze dne
29.4.2022
platné do
25.2.2026
Zkoušení mechanických, fyzikálních a chemických vlastností plastů včetně polotovarů a výrobků z nich. Zkoušení hořlavosti plastů