Menu Close
1380 – ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o. – POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod
Company Identification Number:
27597075
Zkušebna mechanických, fyzikálních a chemických vlastností plastů
Adress:
Tkalcovská 36/2, Zábrdovice, 602 00 Brno
Certification overview
Certificate of accreditation No:
203/2022
issued
29.4.2022
valid till
25.2.2026
Testing of mechanical, physical and chemical properties of plastics, including semiproducts and products of them. Testing of flammability of plastics