Menu Zavřeno
1380 – UNIPETROL RPA, s.r.o. – POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod
IČ:
27597075
Zkušebna mechanických, fyzikálních a chemických vlastností plastů
Adresa:
Tkalcovská 36/2, 602 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
59/2020
ze dne
23.1.2020
platné do
21.3.2021
Zkoušení mechanických, fyzikálních a chemických vlastností plastů včetně polotovarů a výrobků z nich. Zkoušení hořlavosti plastů