Menu Zavřeno
1439 – ZAPA beton a.s.
IČ:
25137026
ZAPA beton - zkušební laboratoř
Adresa:
Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
538/2017
ze dne
13.9.2017
zrušeno dne
1.12.2019
Zkoušení ztvrdlého a čerstvého betonu včetně vzorkování