Menu Zavřeno
1457 – DEZA, a.s.
IČ:
00011835
Servisní analytická laboratoř
Adresa:
Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
701/2020
ze dne
18.11.2020
platné do
5.4.2023
Stanovení organických látek a celkové prašnosti v pracovním ovzduší včetně odběru vzorků
Přílohy: