Menu Zavřeno
1457 – DEZA, a.s.
IČ:
00011835
Servisní analytická laboratoř
Adresa:
Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
145/2023
ze dne
30.3.2023
platné do
30.3.2028
Stanovení organických látek a celkové prašnosti v pracovním ovzduší včetně odběru vzorků a stanovení kyanidů v odpadních vodách
Přílohy: