Menu Zavřeno
1460 – Český hydrometeorologický ústav
IČO:
00020699
Imisní monitoring
Adresa:
Generála Šišky 942, Libuš, 143 00 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
339/2023
ze dne
23.6.2023
platné do
23.6.2028
Monitoring imisí (venkovního ovzduší) a srážek včetně vzorkování
Přílohy: