Menu Zavřeno
1472 – Univerzita Pardubice
IČO:
00216275
Zkušební laboratoř AL DFJP
Adresa:
Studentská 95, 532 10 Pardubice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
29/2019
ze dne
18.1.2019
platné do
18.1.2024
Měření jízdních obrysů kol dvojkolí a příčných profilů hlav kolejnic za účelem stanovení kontaktní geometrie dvojkolí-kolej