Menu Zavřeno
1502 – ODOUR, s.r.o.
IČO:
25734041
Laboratoř ODOUR
Adresa:
Vrážská 239/24, 153 00 Praha 5 - Radotín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
399/2020
ze dne
23.6.2020
platné do
23.6.2025
Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií v emisích a imisích, včetně odběru vzorků, a v plynech uvolněných z pevných a kapalných materiálů