Menu Zavřeno
1543 – MRU s.r.o.
IČO:
27110524
zkušební laboratoř MRU
Adresa:
Plzeňská 313/217c, Motol, 150 00 Praha 5
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
537/2021
ze dne
19.10.2021
platné do
19.10.2026
Stanovení koncentrace oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého a kyslíku v emisích
Přílohy: