Menu Zavřeno
1543 – MRU s.r.o.
IČ:
27110524
zkušební laboratoř MRU
Adresa:
Plzeňská 313/217c, Motol, 150 00 Praha 5
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
565/2020
ze dne
15.9.2020
platné do
3.11.2021
Stanovení koncentrace oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého a kyslíku v emisích
Přílohy: