Menu Zavřeno
1552 – Altran CZ a.s.
IČ:
02673703
Vývojová zkušebna
Adresa:
Příčná 2071, Libonice, 508 01 Hořice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
494/2019
ze dne
3.10.2019
platné do
21.2.2022
Mechanické, funkční, vibrační, klimatické a korozní zkoušky, zkoušky povrchových úprav a ochran, zkoušky hořlavosti a zkoušky krytí