Menu Zavřeno
1558 – ET EKOTERM s.r.o.
IČ:
25585983
Útvar měření emisí
Adresa:
Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
111/2020
ze dne
19.2.2020
platné do
17.7.2022
Měření emisí a vzduchotechnických parametrů v odpadním plynu ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Přílohy: