Menu Zavřeno
1558 – ET EKOTERM s.r.o.
IČO:
25585983
Útvar měření emisí
Adresa:
Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
354/2022
ze dne
13.7.2022
platné do
13.7.2027
Měření emisí a vzduchotechnických parametrů v odpadním plynu ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Přílohy: