Menu Zavřeno
1562 – EMITEP s.r.o.
IČ:
25474707
Zkušební laboratoř EMITEP s.r.o.
Adresa:
Žalanská 296, Prosetice, 415 01 Teplice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
129/2020
ze dne
3.3.2020
platné do
30.8.2022
Odběry emisí a měření emisí znečišťujících látek
Přílohy: