Menu Zavřeno
1562 – EMITEP s.r.o.
IČO:
25474707
Zkušební laboratoř EMITEP s.r.o.
Adresa:
Žalanská 296, Prosetice, 415 01 Teplice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
411/2022
ze dne
18.8.2022
platné do
18.8.2027
Odběry emisí a měření emisí znečišťujících látek
Přílohy: