Menu Zavřeno
1568 – TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO, spol. s r. o.
IČO:
49977237
Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek
Adresa:
Zeleného 3107/50, 616 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
355/2022
ze dne
13.7.2022
platné do
13.7.2027
Měření koncentrace znečišťujících látek v emisích, stanovení rychlosti a objemového průtoku plynu v potrubí a stanovení stavových veličin
Přílohy: