Menu Zavřeno
1579 – ETELAB s.r.o.
IČ:
03752755
ETELAB
Adresa:
Polabiny, Fáblovka 552, 533 52 Pardubice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
277/2019
ze dne
10.6.2019
pozastaveno dne
6.9.2020
Zkoušky elektrické bezpečnosti, určení hladin akustického výkonu do prostoru a potrubí, zkoušky pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla