Menu Zavřeno
1588 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČO:
61989100
Pracoviště pro provoz a diagnostiku tepelně-energetických zařízení
Adresa:
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
300/2023
ze dne
12.6.2023
platné do
12.6.2028
Měření koncentrací základních škodlivin CO, NOx, SO2, CxHy, HCl, HF a tuhých znečisťujících látek a vztažného kyslíku včetně parametrů hmotnostního toku vzdušnin z tepelně-energetických zdrojů
Přílohy: