Menu Zavřeno
1588 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČ:
61989100
Pracoviště pro provoz a diagnostiku tepelně-energetických zařízení
Adresa:
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
59/2021
ze dne
20.1.2021
platné do
13.6.2023
Měření koncentrací základních škodlivin CO, NOx, SO2, CxHy, HCl, HF a tuhých znečisťujících látek a vztažného kyslíku včetně parametrů hmotnostního toku vzdušnin z tepelně-energetických zdrojů
Přílohy: