Menu Zavřeno
1611 – Technická univerzita v Liberci
IČO:
46747885
Laboratoř chemických sanačních procesů
Adresa:
Bendlova 1409/7, 460 01 Liberec 1
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
251/2023
ze dne
22.5.2023
platné do
29.5.2024
Chemické analýzy vod, výluhů, zemin, odpadů, kalů, sedimentů, rostlinných materiálů, chemikálií, kovů, aerosolů, mikrobiologické a biologické analýzy vod, kontrola účinnosti sterilizátorů, testování výrobků pro styk s vodou a potravinami, odběry vzorků vod