Menu Zavřeno
1611 – Technická univerzita v Liberci
IČO:
46747885
Analytická laboratoř CXI TUL
Adresa:
Bendlova 1409/7, 460 01 Liberec 1
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
252/2024
ze dne
3.6.2024
platné do
27.5.2029
Chemické analýzy vod, výluhů, zemin, kalů, aerosolů, mikrobiologické a biologické analýzy vod, kontrola účinnosti sterilizátorů, odběry vzorků vod
Přílohy: