Menu Zavřeno
1639 – Bezpečnostně technologický klastr, z.s.
IČ:
22873643
Zkušební laboratoř BTKlastr
Adresa:
Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava - Radvanice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
383/2016
ze dne
21.6.2016
pozastaveno dne
25.8.2017
Měření úrovně znečištění (imisí) ve venkovním ovzduší