Menu Zavřeno
1648 – EMI-TEST s.r.o.
IČ:
28825900
Zkušební laboratoř EMI-TEST
Adresa:
Na Sibiři 451, 549 54 Police nad Metují
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
573/2016
ze dne
6.10.2016
pozastaveno dne
17.6.2020
Měření emisí znečišťujících látek