Menu Zavřeno
1682 – VF, a.s.
IČ:
25532219
Služba osobní dozimetrie
Adresa:
náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
646/2020
ze dne
27.10.2020
platné do
20.4.2023
Zkoušení v oblasti osobní dozimetrie – stanovení osobních dávkových ekvivalentů, ekvivalentní a efektivní dávky pomocí osobních dozimetrů