Menu Zavřeno
1682 – VF, a.s.
IČO:
25532219
Služba osobní dozimetrie
Adresa:
náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
173/2023
ze dne
11.4.2023
platné do
11.4.2028
Zkoušení v oblasti osobní dozimetrie – stanovení osobních dávkových ekvivalentů, ekvivalentní a efektivní dávky pomocí osobních dozimetrů
Přílohy: