Menu Zavřeno
1691 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČO:
61989100
Zkušební laboratoř SIMD
Adresa:
Studentská 6203/19, 708 33 Ostrava-Poruba
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
647/2023
ze dne
4.12.2023
platné do
4.12.2028
Základní a speciální zkoušky fyzikálních vlastností kovových materiálů