Menu Zavřeno
1691 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČ:
61989100
Zkušební laboratoř SIMD
Adresa:
Studentská 6203/19, 708 33 Ostrava-Poruba
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
635/2022
ze dne
20.12.2022
platné do
10.12.2023
Základní a speciální zkoušky fyzikálních vlastností kovových materiálů