Menu Zavřeno
1694 – Devro s.r.o.
IČ:
27061973
Zkušební laboratoř
Adresa:
Víchovská 830, Hrabačov, 514 01 Jilemnice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
668/2018
ze dne
14.12.2018
zrušeno dne
4.2.2020
Chemické zkoušení potravinářských výrobků