Menu Zavřeno
1707 – VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
IČ:
25271121
Laboratorní komplement
Adresa:
č.p. 129, 508 01 Holovousy
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
16/2020
ze dne
7.1.2020
platné do
7.1.2025
Detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod