Menu Zavřeno
1707 – VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
IČ:
25271121
Laboratorní komplement
Adresa:
č.p. 129, 508 01 Holovousy
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
124/2023
ze dne
15.3.2023
platné do
7.1.2025
Detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod, stanovení pesticidů v ovoci a zelenině pomocí chromatografických metod a stanovení prvkového složení v rostlinném materiálu
Přílohy: