Menu Zavřeno
1744 – Baur Formschaumtechnik s.r.o.
IČ:
27830543
Zkušební laboratoř
Adresa:
Solární 870, 757 01 Valašské Meziříčí
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
497/2020
ze dne
6.8.2020
platné do
6.6.2022
Vibrační, environmentální a materiálové zkoušení komponentů motorových vozidel