Menu Zavřeno
1785 – STK CZ s.r.o.
IČO:
24828866
Technická zkušebna vozidel STK CZ
Adresa:
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8 - Dolní chabry
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
227/2023
ze dne
5.5.2023
platné do
5.5.2026
Zkoušení motorových a přípojných vozidel včetně jejich konstrukčních částí
Přílohy: