Menu Zavřeno
1786 – Technická univerzita v Liberci
IČ:
46747885
Laboratoř aplikované fotokatalýzy
Adresa:
Třebízského 1244/2, 460 01 Liberec I - Staré Město
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
167/2023
ze dne
5.4.2023
platné do
5.4.2026
Chemické analýzy vod, výluhů, zemin, odpadů, kalů, sedimentů, chemikálií a kovů
Přílohy: