Menu Zavřeno
1787 – AVETON s.r.o.
IČ:
02436647
AVETON - akustická laboratoř
Adresa:
Drahobejlova 1452/54, Libeň, 190 00 Praha 9
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
220/2023
ze dne
3.5.2023
platné do
3.5.2026
Měření hladiny akustického tlaku v mimopracovním prostředí, měření indexu přenosu řeči (STI) a doby dozvuku, měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v budovách, měření činitele zvukové pohltivosti a měření vibrací v budovách a na stavebních konstrukcích