Menu Zavřeno
1789 – Labgeo cz s.r.o.
IČO:
10778241
Laboratoř geomechaniky
Adresa:
Plzeňská 466/359, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
204/2023
ze dne
2.5.2023
platné do
2.5.2026
Geotechnické laboratorní a polní zkoušky pro stanovení fyzikálně mechanických vlastností zemin, kameniva, kamene a konstrukčních vrstev