Menu Zavřeno
2202 – Český metrologický institut
IČO:
00177016
Kalibrační laboratoř ČMI
Adresa:
Okružní 772/31, 638 00 Brno
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
292/2023
ze dne
6.6.2023
platné do
2.12.2026
Kalibrace v oborech: délka, rovinný úhel, objem, průtok kapalin a plynů, hmotnost, mechanický pohyb, síla, moment síly, mechanické zkoušky, tvrdost, drsnost, tlak, teplota, vlhkost, elektrické veličiny, měřicí transformátory proudu a napětí, magnetické veličiny, optické veličiny, veličiny času, frekvence, akustické veličiny, vlhkost pevných látek a fyzikálně chemické veličiny