Menu Zavřeno
2202 – Český metrologický institut
IČ:
00177016
Kalibrační laboratoř ČMI
Adresa:
Okružní 31, 638 00 Brno
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
280/2021
ze dne
14.5.2021
platné do
2.12.2021
Kalibrace v oborech: elektrické a magnetické veličiny, čas a frekvence, měřicí transformátory proudu a napětí, tlak, teplota, vlhkost, hmotnost, délka, rovinný úhel, objem, průtok kapalin a plynů, vlhkost pevných látek, fyzikálně chemické veličiny, síla, moment síly, akustika, mechanický pohyb, tvrdost, drsnost a optické veličiny