Menu Zavřeno
2222 – Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČO:
47910381
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
327/2023
ze dne
20.6.2023
platné do
7.1.2027
Kalibrace měřidel v oborech délka, rovinný úhel, mechanický pohyb (otáčky), tvrdost, tlak, mechanické napětí, teplota, elektrické veličiny, optické veličiny (UV-VIS, IR, NIR), veličiny času a frekvence, fyzikálně chemické veličiny (koncentrace ozonu, vlhkost)