Menu Zavřeno
2222 – Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ:
47910381
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
91/2021
ze dne
2.2.2021
platné do
9.1.2022
Kalibrace měřidel elektrických veličin, frekvence, času, teploty, vlhkosti, tlaku, délky, rovinného úhlu, koncentrace ozónu, spektrometrických veličin (UV-VIS, IR, FTIR), tvrdosti plastů a pryží