Menu Zavřeno
2229 – INELSEV Servis s.r.o.
IČ:
61327603
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Záluží 1, 436 70 Litvínov
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
594/2019
ze dne
13.11.2019
platné do
12.4.2022
Kalibrace měřidel průtoku, tlaku a teploty