Menu Zavřeno
2229 – INELSEV Servis s.r.o.
IČO:
61327603
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
169/2022
ze dne
6.4.2022
platné do
6.4.2027
Kalibrace měřidel v oborech průtok, tlak a teplota