Menu Zavřeno
2230 – AKL ZÁLEŠÁK s.r.o.
IČO:
49449923
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Korejská 27, 616 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
116/2022
ze dne
8.3.2022
platné do
8.3.2027
Kalibrace v oborech délka, úhel, objem, síla a mechanické zkoušky